điểm khác nhau của túi xách Super và túi F1

Điểm khác nhau giữa túi xách Super và túi F1

1460356661617_1876

Thứ hai, độ tinh xảo của túi Super Fake là gần như tuyệt đối. Chỉ có những người cực sành túi ( rất ít )